Over de Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis zorgt ervoor dat extra of aanvullende voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden. De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie vindt u op anbi.nl. Onderstaand vindt u een overzicht van de Jaarrekeningen en kunt u in de Jaarverslagen lezen wat de Stichting de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Tevens vindt u hier de uitgangspunten van het beleidsplan van de Vriendenstichting.

Nieuwsberichten

 • Vrienden van Bravis2.png

  Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis opgelucht: verduisterde geld is terugbetaald

  De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft het verduisterde geldbedrag terug ontvangen. De stichting had onlangs bij de politie aangifte gedaan van verduistering omdat de ex-penningmeester zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig had toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.

 • Vrienden van Bravis2.png

  Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis doet aangifte van verduistering

  Onlangs heeft de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis ontdekt dat de penningmeester van de stichting zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig heeft toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.  Piet van den Kieboom, voorzitter van het bestuur van de stichting: “Als stichting zijn we hevig ontdaan. Het gaat om veel geld. Geld dat we hadden willen besteden om de zorg voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis aangenamer te laten verlopen.” 

 • VR-brillen op de dialyseafdeling-3.jpg

  ‘Wandelen tussen de dolfijnen tijdens het dialyseren’

  Sinds kort kunnen patiënten van het Dialysecentrum gebruikmaken van een VR-bril. Dankzij de beleving van virtual reality ervaren zij een welkome en bijzondere afleiding tijdens het dialyseren, wat doorgaans drie uur per sessie duurt. De aanschaf en het gebruik van de VR-bril is mogelijk door een sponsoractie van medewerkers van het Dialysecentrum zelf en extra ondersteuning van de stichting Vrienden van Bravis.