Word vriend

De overheid en verzekeraars stellen geld beschikbaar voor de deskundige behandeling en verzorging van patiënten en voor de noodzakelijke apparatuur. Onze zorg gaat verder en daar hebben we meer geld voor nodig. Wij willen er alles aan doen om voor patiënten een verblijf in het Bravis ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig, waarvoor wij, Vrienden van het Bravis ziekenhuis, ons van harte inspannen.

U kunt helpen want wij zijn op zoek naar mensen en organisaties die het Bravis ziekenhuis een warm hart toedragen. Wilt u helpen? Word dan Vriend van het Bravis ziekenhuis

Hieronder kunt u de verschillende mogelijkheden bekijken. We stellen uw gift zeer op prijs. Wilt u Vriend van het Bravis ziekenhuis worden? Maak dan gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

Word vriend

Met een bescheiden maandelijkse bijdrage helpt u mee om jaarlijks veel extra’s te realiseren.

Eenmalige gift

Als u liever geen vriend wordt, maar ons eenmalig wilt ondersteunen , dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL05 RABO 0310.187.923 ten name van Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis.

Periodiek schenken

Wilt u de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis regelmatig en voor minimaal vijf jaar steunen, dan is een periodieke schenking voor u fiscaal aantrekkelijk. Een periodieke schenking is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een schenking te doen. De schenking wordt per notariële akte vastgelegd. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met onze notaris.

Legaat of erfstelling

Natuurlijk kunt u de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis ook opnemen in uw testament. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Fonds op naam

Met een fonds op naam bepaalt u zelf de naam en de doelstelling van het fonds. U kunt een fonds op naam instellen tijdens uw leven, via een (periodieke) schenking of via uw testament. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met onze notaris. Het is voor u goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen successierechten hoeven te worden betaald.

Speciale actie

Ter gelegenheid van uw verjaardag of een jubileum kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus, geld te geven voor een door u te bestemmen project binnen het Bravis ziekenhuis. Overweegt u om op deze wijze het ziekenhuis te steunen en hebt u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op. De patiënten geven vaak spontaan bij het vertrek na een ziekenhuisopname een bloemetje, gebak of geldbedrag om hun dank uit te drukken. Ook zij kunnen Vriend van het Bravis ziekenhuis worden.

Fiscaal aftrekbaar

De Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling treft u aan op anbi.nl.

Contactgegevens

Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis
Postbus 999
4700 AZ  Roosendaal

Email
vriendenvanbravis@bravis.nl 

RSIN-nummer
855970777

Bankrekeningnummer
NL05 RABO 0310.187.923.