Waar bent u naar op zoek?

Bestuur

De Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis is opgericht op 1 januari 2016. Het bestuur bestaat uit bestuursleden afkomstig uit het ziekenhuis en uit externe, onafhankelijke bestuursleden. Het doel van de stichting is geld bijeen te brengen, te beheren en te gebruiken ter bevordering en verbetering van de kwaliteit van de zorg en het verblijf van patiënten in het Bravis ziekenhuis.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Piet van den Kieboom, voorzitter 
 • Wim Vromans, penningmeester 
 • Jette Bijleveld, secretaris
 • Hein Wouters
 • Herma Moerkerken
 • Marly van Neerbos
 • Evert-Jan Slingenberg
 • Ed Sadée
 • Patrick Seys
 • Mariët Raatgever
 • Olav Posthumus
 • Jan v.d. Brand
 • Marcel Wijnen 

Contactpersoon van de Vriendenstichting is Jette Bijleveld, secretaresse Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis. Jette is te bereiken op telefoon 088 706 8527 of email vriendenvanbravis@bravis.nl.

Aan de bestuursleden worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt.

Nieuwsberichten

 • 2019 stuiterbalapparaat-bloedprikken-2.jpg

  Stuiterbal uitkiezen na het bloedprikken

  Afdeling prikkamer bloedafname is sinds kort voorzien van een stuiterballenautomaat op beide locaties. Kinderen zien het apparaat al staan bij de balie en zijn erg blij dat ze na het bloedprikken een stuiterbal mogen draaien. De stuiterballenautomaten zijn geschonken door stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.

 • FRIZZ-ID-jpg.jpg

  Sponsor voor naambordjes

  Heeft u de mooie naambordjes gezien op de afdelingen? Deze de naambordjes worden gesponsord door FRIZZ ID. De Vriendenstichting is FRIZZ ID dankbaar voor de sponsoring!

 • 2019 iPads voor Eerste Hart Hulp - Bravis.jpg

  Aangename wachttijd op Eerste Hart Hulp met nieuwe iPads

  Afdeling Eerste Harthulp (EHH) ontvangt 2 iPads van de stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis. De wachttijd op de afdeling EHH wordt hierdoor meer aangenaam.