Vrienden van Bravis zorgen voor kleurrijke foto’s en nieuw groen

De Vrienden van Bravis hebben beide locaties van het Bravis ziekenhuis voorzien van nieuwe opfleuringen. In de voorheen ‘steriel’ ogende spreekkamers Orthopedie in Roosendaal prijken nu grote kleurrijke foto’s, waardoor de ruimtes een warmere uitstraling hebben. De Vriendenstichting financierde daarnaast twee grote beukenbomen en nieuwe planten aan de voorkant van de locatie Bergen op Zoom.

Orthopedie wandpanelen def.jpg

Spreekkamers 

De twee oude poliklinieken Orthopedie verhuisden in december 2017 vanuit Bergen op Zoom en Roosendaal naar één gerenoveerde polikliniek in Roosendaal, waar bijna alle poliklinische patiënten worden ontvangen. De vakgroep had vanwege het steriele karakter van de spreekkamers de wens deze aan te kleden, maar dit kon niet uit het reguliere budget. Daarom deed dr. Enneking namens de vakgroep Orthopedie een beroep op de Vrienden van Bravis. Zij zagen de meerwaarde van een warmere uitstraling van de spreekkamers en willigden het verzoek daarom graag in.

Nalatenschap

Het nieuwe groen in Bergen op Zoom werd gefinancierd met middelen uit een legaat, dat een overledene naliet aan de Vrienden van Bravis. De voorwaarde voor het accepteren van deze nalatenschap was dat de stichting het bedrag zou besteden aan de groenvoorziening op de locatie Bergen op Zoom. Hierdoor staan daar aan de voorkant van het ziekenhuis nu twee mooie grote beuken in potten en zijn ook de potten op het voorterrein voorzien van nieuwe planten en bloemen.   

 

Snel naar