Theatervoorstelling 'Help ik leef' druk bezocht

Op maandag 25 januari j.l. heeft toneelgroep Alaska Unlimited in de aula van locatie Bergen op Zoom de voorstelling ‘Help ik leef’ opgevoerd. Het bijzondere theaterstuk werd druk bezocht door Bravis medewerkers die werken met oncologiepatiënten.

Help ik leef.jpg

Onderwerp was het ‘zwarte gat’ dat acteur en theatermaker Henry Kalb zelf meemaakte, nadat hij na een intensief en emotioneel behandeltraject (in het kader van non-Hodgkin lymfoom) plotsklaps ‘kankervrij’ werd verklaard.
In de voorstelling, waarin Henry samen met zijn theatercompagnon Flip Jan van Oenen optreedt, wordt op hilarische, muzikale en acrobatische wijze en met behulp van veel rolwisselingen duidelijk dat, als gevolg van zo’n zwart gat, de blijdschap van het ‘genezen’ zijn in eerste instantie niet overheerst.

Lachen

Momenten met humor (er mocht gelachen worden!) werden afgewisseld met momenten van ontroering en schoonheid. Daar waar veel patiënten tijdens de behandelfase een - gedwongen - ander leven moeten leiden dan daarvoor, is het niet in alle gevallen ‘feest’ om daarna weer in de ‘gewone’ wereld te moeten leven.

Geen draaiboek

Er is geen draaiboek dat aangeeft hoe een weg te vinden in deze onzekerheid, die ook zijn weerslag heeft op de directe omgeving van de patiënt. Met (soms letterlijk) vallen en opstaan blijkt het, in ieder geval in het theaterstuk, uiteindelijk toch mogelijk het ‘nieuwe’ leven te herijken en opnieuw uit te vinden.

Stichting Vrienden van Bravis

De theatervoorstelling werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Bravis, die ook tekende voor de heerlijke catering waarop de bezoekers voorafgaand werden getrakteerd. Langs deze weg dankt Gerard Groenendijk, zorgmanager Oncologie, de Vriendenstichting voor de bijzondere avond.

Snel naar