Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis opgelucht: verduisterde geld is terugbetaald

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft het verduisterde geldbedrag terug ontvangen. De stichting had onlangs bij de politie aangifte gedaan van verduistering omdat de ex-penningmeester zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig had toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.

Vrienden van Bravis2.png

Behalve de aangifte was de stichting ook een civiele procedure gestart. Nu het verduisterde bedrag is teruggestort, is deze van de baan. Dit staat overigens los van de aangifte.

Voorzitter Van den Kieboom: “We zijn opgelucht dat we kunnen melden dat het geld is terugbetaald. Maar het spreekt voor zich dat we deze hele situatie liever niet hadden meegemaakt.” De stichting kijkt dan ook graag weer vooruit. Van den Kieboom: “We gaan ons nu focussen op herstel van vertrouwen en op de doelstelling van de stichting, namelijk zorgen dat het verblijf van de patiënten in het Bravis ziekenhuis zo aangenaam mogelijk verloopt. We blijven ons richten op mooie projecten en initiatieven die hieraan bijdragen en iedereen veel positieve energie geven.”

Zoals bekend, heeft de stichting maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit soort misstanden in de toekomst opnieuw kunnen gebeuren, bijvoorbeeld de invoering van het vierogen-principe. Verder gaat het bestuur van de stichting met het Bravis ziekenhuis in overleg over de vorm van de stichting in de toekomst.

Snel naar