Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis doet aangifte van verduistering

Onlangs heeft de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis ontdekt dat de penningmeester van de stichting zich een bedrag van € 84.050,00 onrechtmatig heeft toegeëigend. De verduistering vond plaats tussen juni 2021 en juni 2023.  Piet van den Kieboom, voorzitter van het bestuur van de stichting: “Als stichting zijn we hevig ontdaan. Het gaat om veel geld. Geld dat we hadden willen besteden om de zorg voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis aangenamer te laten verlopen.” 

Vrienden van Bravis2.png

Nadat de verduistering is ontdekt, heeft de stichting meteen maatregelen genomen. De penningmeester is met onmiddellijke ingang uit de functie ontheven en het lidmaatschap van de penningmeester van het bestuur is beëindigd. De stichting heeft maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat het verduisterde geld wordt terugbetaald. Van den Kieboom: “Zo zijn we via een civiele procedure overgegaan op beslaglegging en hebben we aangifte gedaan bij de politie. Verder zijn we een onderzoek gestart en zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer kan gebeuren: denk aan het vierogen-principe (opdrachten aan de bank die voortaan altijd door twee bestuursleden ondertekend moeten worden).” Tot slot gaat de stichting met het Bravis ziekenhuis in overleg over de vorm van de stichting in de toekomst.

Van den Kieboom: “Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht bij iedereen die de stichting een warm hart toedraagt, hard aankomt, ook bij onze donateurs en vrienden. We betreuren dit zeer. Het geld was immers bestemd voor de patiënten in het Bravis ziekenhuis. Daar staan we als stichting nog steeds voor en daar blijven we ons voor inzetten.”

Snel naar