Patiënt sneller fit met beweegbord

Sinds het begin van 2021 maakt de afdeling Geriatrie gebruik van beweegborden. Een beweegbord is een hulpmiddel waarmee zorgverleners in een oogopslag kunnen zien op welke manier de patiënt veilig kan bewegen. “Dat is niet alleen fijn voor de zorgverleners, maar ook voor de familie. Zo werken we met zijn allen aan het maximaal stimuleren van beweging.” aldus fysiotherapeut Jelco Putter.

Jelco op afdeling Geriatrie aangepast.jpg

De beweegborden worden iedere dag bijgehouden door klinisch fysiotherapeuten. Dit doen zij met magnetische plaatjes die aangeven of de patiënt uit bed kan en zo ja, met welke ondersteuning of hulpmiddel, zoals een lift of draaischijf. Ook het lopen wordt zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld of dit moet gebeuren met een looprek, rollator, krukken of met de ondersteuning van een of twee personen. Hier kunnen de zorgverleners hun handelen op afstemmen.

 

Zelfvertrouwen
Het is belangrijk dat patiënten zich bewust zijn van hoe belangrijk bewegen is. Het beweegbord helpt hierbij. Het geeft de patiënt duidelijkheid en zelfvertrouwen. Het bord hangt tegenover het bed van de patiënt. Hierdoor kan de patiënt zelf zien of er vooruitgang wordt geboekt en wordt zich zo bewust van zijn eigen situatie. Ook de familie kan door middel van het bord zien hoe het bewegen gaat. Daarmee wordt het bewegen een onderwerp van gesprek en een veel meer gedeelde verantwoordelijkheid.

De beweegborden zijn een initiatief van de werkgroep Bravis beweegt. Op de afdeling Geriatrie is na een succesvolle pilotfase besloten om de beweegborden over de gehele afdeling uit te rollen. Afdeling Interne begint binnenkort met hun eigen pilot.

Golftoernooi
De aanschaf werd mogelijk gemaakt door de opbrengst van het golftoernooi uit 2019 (mede georganiseerd door hoofdsponsor Engie), dat is geschonken aan Stichting Vrienden van Bravis. De Vrienden hebben dit bedrag ter beschikking gesteld aan het project Bravis Beweegt om patiënten in het Bravis ziekenhuis meer bewegingsmogelijkheden te geven.

Op de foto
Fysiotherapeuten Jelco Putter en Patricia van Uffelen – Goossens

Snel naar