Nieuwe samenstelling Stichting Vrienden van Bravis ziekenhuis

Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis heeft als doel om een verblijf van patiënten in het Bravis ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Zij zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden. Eind 2019 en begin 2020 hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van de Stichting. We brengen je hier graag van op de hoogte.

Foto drie nieuwe leden.jpg

Op 1 januari van dit jaar zijn 3 nieuwe leden toegetreden tot de Vriendenstichting, te weten: Romy Sins, Nicolle Verbaten en Martijn Pas, allen werkzaam bij het Bravis ziekenhuis. Zij participeren alle drie vol enthousiasme, Romy en Nicolle vanuit een inkoopachtergrond (voorheen werkzaam als verpleegkundige en operatie assistente) en Martijn als revalidatiearts.

Afscheid en welkom
De vriendenstichting heeft eind vorig jaar afscheid genomen van Patrick  Seys,  Marly van Neerbos en Mariët Raatgever. Marly heeft een baan elders in een ander ziekenhuis gevonden en Patrick en Mariët hebben het druk met andere nevenactiviteiten. Daarnaast hadden de laatste twee de maximale zitteringstermijn vervuld. Piet van de den Kieboom, voorzitter Vriendenstichting, spreekt namens het bestuur zijn oprechte waardering uit voor hetgeen zij voor de Stichting Vrienden van Bravis hebben betekend.

Samenstelling
De Vriendenstichting bestaat sinds februari van dit jaar weer uit 13 leden. "We zijn blij dat we met zo’n mooie groep mensen vanuit onze brede kennis, expertise en ervaring mogen bijdragen aan het veraangenamen van het verblijf van onze patiënten," aldus Piet van den Kieboom.

Van lnks naar rechts: Romy Sins, Nicolle Verbaten en Martijn Pas

Snel naar