'Oortjes' voor geluidregistratie voor Moeder & Kindcentrum

Mw. C. Luijten, zorgmanager van het Moeder & Kindcentrum en dhr. R. Pal, gynaecoloog, hebben op woensdag 4 november 2015 geluidsmeters ontvangen ten behoeve van het Moeder & Kindcentrum. De zogeheten oortjes helpen mee het welzijn en de ontwikkeling van de pasgeborenen te bevorderen.

Overhandiging oortjes Hein Wouters.png

De oortjes (soundears van de firma Variphone) werden hen overhandigd door dhr. H. Wouters, voorzitter van Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.

Ontwikkelingsgerichte zorg in het Moeder & Kindcentrum

"Het Moeder & Kindcentrum van het Bravis ziekenhuis werkt volgens de principes van de ontwikkelingsgerichte zorg," vertelt dhr. R. Pal. "Rekening houden met de hoeveelheid licht en geluid in de omgeving van de pasgeborenen levert daar een belangrijke bijdrage aan."


Werking van de geluidsmeters

Mw. C. Luijten vult aan: "De geluidsmeters worden op de couveuses geplaatst. Als het geluid in de omgeving hard is of een toelaatbare grens voor pasgeborenen overschrijdt, kleuren de lichten in het oor oranje of rood.
De geluidsmeters zijn bestemd voor zowel de zeven couveusesuites als voor de zes rooming-in suites en helpen mee het welzijn en de ontwikkeling van de pasgeborenen te bevorderen. We zijn dan ook erg blij met het gebaar van de Vriendenstichting."

Golftoernooi

Het geld voor de 'oortjes' is ingezameld met een benefiet golftoernooi, georganiseerd door Rotary Roosendaal en Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis.

Snel naar