Forse schenking

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari jl werd het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bravis Ziekenhuis compleet verrast door een forse donatie. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans Ensing  sprak in zijn nieuwjaarspeech zijn grote waardering uit voor de inzet van het bestuur van De Vrienden in de afgelopen jaren.

Nieuwjaarsreceptie 2.jpg

Als blijk van deze waardering overhandigde hij een cheque van € 80.000,- aan Piet van den Kieboom, voorzitter van Stichting Vrienden. Recent is de stichting Beheer Boerhaaveplein opgeheven en uit de revenuen van de stichting overhandigde Hans Ensing deze donatie. De heer Ensing gaf daarbij aan een groot vertrouwen te hebben in het bestuur van de Stichting Vrienden en de besteding van deze flinke bijdrage in de toekomst. Piet van den Kieboom sprak namens het voltallige bestuur zijn dank uit voor het gigantisch bedrag. Hij gaf de belofte dat hij samen met het bestuur tot een nuttige en duurzame besteding van het bedrag zal komen om het verblijf van patiënten en hun familie te veraangenamen en draaglijker te maken.

Snel naar