CUB (comfortabel upright birth) voor het Moeder & Kindcentrum

Het Moeder & Kindcentrum heeft van de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis CUB’s gekregen. De innovatieve CUB ondersteunt op optimale wijze bij een natuurlijke verticale bevalling en verkleint daardoor de kans op complicaties en medisch ingrijpen.

2019-12 CUB MKC foto 3.png.JPG

Een CUB is een baarkruk/kussen/poef die gebruikt kan worden tijdens de ontsluitingsfase zodat de barende vrouw allerlei houdingen aan kan nemen, ter ondersteuning. De CUB kan ook bij de bevalling zelf gebruikt worden (zelfs op bed). Het is een simpele oplossing die kan leiden tot betere uitkomsten rondom de bevalling vertelt Marie Somers, verloskundige tijdens de overhandiging van de CUB’s.

Verticaal baren
Marie had een aanvraag ingediend bij de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis voor extra attributen in de verloskamer. Zij wil namelijk meer aandacht vragen voor de houding waarin vrouwen bevallen, aangezien dit op een eenvoudige wijze kan leiden tot een betere beleving en uitkomst van de bevalling. Zowel nationale als internationale richtlijnen laten zien dat verticaal baren tot een betere uitkomst leidt dan horizontaal, toch negeren we in Nederland massaal deze aanbeveling. 85% bevalt in horizontale positie en in ziekenhuizen en centra maar liefst 93%.

Wat zijn de voordelen van verticale houding en bewegen tijdens ontsluitingsfase en bevalling?

  • uit onderzoek blijkt dat het in een aantal gevallen de bevallingsduur verkort
  • vermindering van pijnbestrijding
  • minder kunstverlossingen
  • minder sectio’s
  • daling van pijnbeleving en meer controlegevoel bij de bevallende vrouw
  • betere uitkomst voor de baby: 54% betere hartfilmpjes van de baby

Enthousiast
Marie is zeer enthousiast over de CUB’s. Ze ziet het als een mooie kans als schakel te fungeren om studenten in opleiding, eerstelijns verloskundigen. Kortom: eigenlijk alle zorgverleners op de verloskamers op te leiden en te motiveren om vrouwen vaker vertikaal te laten bevallen.

Keuzevrijheid en bewegingsvrijheid
Want als zorgverlener vindt zij het de taak van de zorgverleners op de verloskamers de barende vrouw te attenderen op de voordelen van wisselende baringshoudingen en om de vrouw de keuzevrijheid en bewegingsvrijheid te geven. Daarin is het ook heel belangrijk dat mensen enige kennis hebben om een geïnformeerde keuze te kunnen maken.
CUB’s bevallen is bewegen en bewogen worden.

Op de foto
V.l.n.r. Marie Somers (verloskundige Moeder & Kindcentrum) en Jette Bijleveld (bestuurslid Stichting Vrienden van Bravis ziekenhuis) 

Snel naar